Doporučený minimálny investiční horizont

« Back to Glossary Index

Doporučený minimálny investiční horizont – zjednodušenie ide o doporučenú minimálnu dobu investovania pre niektorý z daných typov fondu. Chráni investora pred stratami, ktoré si mohol spôsobiť napríklad nevhodnou kombináciou predpokladanej dĺžky investície či investičnou stratégiou.

« Back to Glossary Index