Dôverné obchodovanie (insider trading)

« Back to Glossary Index

Dôverné obchodovanie (insider trading) – je nezákonné a trestané obchodovanie, kde dochádza k zneužívaniu vnútorných informácií za účelom nákupu a predaja cenných papierov k vlastnému obohateniu.

« Back to Glossary Index