Earnings surprise

je iné vyhlásenie veľkosti ziskov, než sa predpokladalo. Ide teda o prekvapivé vyhlásenie. Takéto prekvapivé zisky ovplyvňujú prudký pohyb cien.