Easing (uvoľňovanie)

tento pojem sa vyskytuje najmä v monetárnej politike. Označuje situácie, kedy centrálna banka znižuje úrokové sadzby.