Ebit

je zisk ešte pred tým, ako podlieha úroku alebo zdaneniu.