Efektívne portfólio

Portfólio, ktoré má v porovnaní s ostatnými podobnými portfóliami menšie riziko.