Effieciency ratios

« Back to Glossary Index

Ukazovatelia finančnej analýzy. Pomocou týchto ukazovateľov meriame efektívnosť využitia zdrojov spoločnosti. Ide napríklad o čisté tržby alebo celkové aktíva (asset turnover), prípadne o ukazovatele, ktoré merajú rýchlosť návratu pohľadávok.

« Back to Glossary Index