Ekonomika (hospodárenie)

« Back to Glossary Index

Ide o celkové zhrnutie hospodárenia istého subjektu (štátu, organizácie, jednotlivca..). Pojem ekonómia je zase veda, ktoré skúma finančné správanie ekonomicky prejavujúcich sa subjektov.

« Back to Glossary Index