Elasticita

Miera, ktorou je jedna veličina schopná reagovať na zmenu inej.