Elliott wave theory

Eeliot vlnová teória – jedna z foriem technickej analýzy, ktorú v roku 1939 publikoval r. N. Elliott. Táto technika hovorí, že cena nejakého finančného inštrumentu je riadená pravidelným pohybom a to konkrétne 5 vĺn nahor a 3 vlny nadol.

Zdielaj to: