Emerging markets

« Back to Glossary Index

Rozvíjajúce sa trhy – takéto trhy sa vyznačujú rýchlym hospodárskym rastom, prípadne rýchlym ekonomickým poklesom. Investovanie na takýchto trhoch predstavuje vysoké riziko, no môže na ňom dôjsť k vysokým ziskom.

« Back to Glossary Index