Emisia (cenného papiera)

Je vydanie takéhoto papiera spoločnosťou (emitentom). Toto vydanie sa deje v rámci zákonom stanovených podmienok.