Emitent

Vydavateľ cenného papieru (spoločnosť, korporácia, podnik, banka, štát).