End of day trading

« Back to Glossary Index

Ide o jav, kedy sa obchodník snaží realizovať svoje predaje a nákupy na konci regulárnej obchodnej seanse. To hlavne pri výrazných neobvyklých zmenách. Táto metóda zabezpečuje, že trh má v úvode ďalšej obchodnej seanse tendenciu vyrovnávať predošlý výkyv.

« Back to Glossary Index