Euribid

« Back to Glossary Index

Euro interbank bid rate – ide o priemernú úrokovú sadzbu, za ktorú si banky sú ochotné zobrať pôžičku (v eurách) od iných bánk. Tento pojem v oficiálnej podobe však neexistuje a využíva sa len neformálne. Je to teda opak euriboru (sadzba euriboru je oficiálne stanovená ako referenčná sadzba európskej centrálnej banky).

« Back to Glossary Index