Eurobondy

Ide o pôvodne americký dlhopis, ktorý bol ale vydaný v európe. V rámci korunového trhu ide o dlhopisy, ktoré boli emitované na zahraničných trhoch.