Eurosystém

Systém bánk. Konkrétne európskej centrálnej banky a národnej centrálnej banky a ostatných členských bánk v rámci eurozóny.