euroval

Európsky fond finančnej stability – fond, ktorý bol založený za účelom podpory tých štátov v rámci EÚ, ktoré sú zadĺžené.

Zdielaj to: