Exercise

Je to pojem, ktorý používame pri obchodovaní s opciami. Ide vlastne o moment, kedy si vlastník opcie môže opciu uplatniť.