Expanzívna politika

« Back to Glossary Index

Je menová politika centrálnej banky, alebo fiškálna politika vlády. Väčšinou vedie k zvýšeniu hospodárskeho rastu. Prípadne k zníženiu nezamestnanosti alebo zvýšeniu inflácie. Jej znakom býva buď zníženie úrokov alebo naopak – rastom deficitu štátneho rozpočtu.

« Back to Glossary Index