Failure swings

je stav, kedy cena už nie je schopná vytvoriť nový vrchol alebo nové dno