Fair Price (Fair Value)

ide o objektívnu a racionálnu odhad hodnoty potenciálnej tržnej ceny