False Breakouts (Falošné prerazenie)

je teda nepotvrdené prerazenie akejkoľvek úrovne. Cena sa po tomto neprerazení vydala buď smerom hore alebo smerom nadol.