Fill

ide o akt splnenia príkazu na predaj alebo nákup niektorých z finančných nástrojov.