Finančné deriváty

sú inštrumenty, ktoré odvodzujeme od iných finančných inštrumentov (napríklad podkladové aktíva)