Finančné trhy

Finančné trhy – sú také trhy, na ktorých sa obchoduje buď s peňažnými prostriedkami alebo s cennými papiermi