Finančný analytik

je človek, ktorý analyzuje finančné dáta. Finančný analytik môže stanovovať investičné charakteristiky finančných aktív, prípadne môže identifikovať nesprávne ocenenie.