Finančný analytik

« Back to Glossary Index

je človek, ktorý analyzuje finančné dáta. Finančný analytik môže stanovovať investičné charakteristiky finančných aktív, prípadne môže identifikovať nesprávne ocenenie.

« Back to Glossary Index