HYPERINFLÁCIA

« Back to Glossary Index

HYPERINFLÁCIA – je taká inflácia, ktorá ide „mimo kontroly“ a je veľmi rýchla. Dôvera v kúpnu silu je počas tejto inflácie nulová, ceny môžu ročne stúpať aj o 100 a viac percent.

« Back to Glossary Index