ILLIQUIT MARKET

ILLIQUIT MARKET (nelikvidný trh) – je trh, kde buď predaj hľadá protistranu zlým spôsobom, alebo sa na ňom vyskytujú príliš malé obchodné objemy pre ponuku a nákup. Nelikvidných akcií sa skoro nedá zbaviť.