INKASO

INKASO – ide o zbierku splatných pohľadávok (najmä šekov, vrubopisov, zmeniek, splatných dlhopisov..). Býva uskutočňované bankou alebo inou autorizovanou osobou.

Zdielaj to: