INKASO

INKASO – ide o zbierku splatných pohľadávok (najmä šekov, vrubopisov, zmeniek, splatných dlhopisov..). Býva uskutočňované bankou alebo inou autorizovanou osobou.

Ohodnoť tento článok
[Spolu: 0 Hodnotenie: 0]