MARŽA

MARŽA (margin) – blokovaná časť zostatku na účte. S touto čiastkou môžeme disponovať v rámci finančnej páky na realizáciu obchodu.