MFI

« Back to Glossary Index

MENOVÉ FINANČNÉ INŠTITÚCIE (MFI) – (a) centrálna banka, (b) rezidentské úverové inštitúcie, (c) ostatné rezidentské finančné inštitúcie. Tieto majú za povinnosť prijímať vklady alebo prostriedky podobné vkladom od iných subjektov ako menových finančných inštitúcií. Môžu poskytovať úvery alebo investovať do cenných papierov na vlastný účet.

« Back to Glossary Index