Životné poistenie od Finaxu

Spoločnosť Finax ponúka finančné služby, vrátane niekoľkých životných poistení a pripoistení. Zámerom životných poistení od Finaxu je finančné zabezpečenie ľudí prípade výskytu nežiadaných, a náročných situácií v ich živote.

Dôvodom poistenia od Finaxu je snaha pomôcť jednotlivcom, a ich vedenie k dostatočnej finančnej nezávislosti. Úlohou spoločnosti je zmierniť dopad náročných a nepredvídaných okolností poskytnutím finančného krytia.

Prečo vznikla spoločnosť Finax?

Finax je finančná spoločnosť, ktorá vznikla s myšlienkou vylepšenia finančného sektoru v našej krajine. Spoločnosť vytvorila vhodné možnosti pre investovanie finančných prostriedkov jednotlivcov za výhodných podmienok.

Spoločnosť Finax poskytuje množstvo informácií o investovaní, ktoré sú podané jednoduchou a zrozumiteľnou formou aj pre laikov v danej oblasti. Takýmto spôsobom sa môžete oboznámiť s finančným svetom, zvýšiť svoje príjmy a využiť dané poznatky vo svoj prospech. Finax poskytuje niekoľko základných finančných služieb ako je investovanie do ETF.

Životné poistenie vo Finaxe

Ak je vám dôležitosť poistenia dobre známa, istotne oceníte niekoľko výhod spoločnosti Finax. K nim patrí okrem jednoduchého vybavenia patrí aj krytie najväčších životných rizík. Za spomenutie stojí flexibilita a neviazanosť. Vo Finaxe sa poisťujete vždy na štvrťrok dopredu. Životné poistenie môžete kedykoľvek zrušiť, ale aj obnoviť

Je potrebné spomenúť výhodnú cenu. Pri zriaďovaní poistenia vo Finaxe nie je potrebné absolvovať lekársku prehliadku, keďže postačí vyplnenie zdravotného dotazníka.

Postup pri vybavení životného poistenia vo Finaxe

Na zriadenie životného poistenia vo Finaxe si vystačíte s mobilnou aplikáciou, ktorá vám umožní uzatvorenie daného poistenia. Mobilná aplikácia je veľmi prehľadná. Jednoducho si tak vyberiete balíček, ktorý vám vyhovuje. Poistenie môžete počas jeho plynutia zmeniť, a prispôsobiť si jednotlivé údaje o poistení daným skutočnostiam.

Dôležitou informáciou je, že poistenými vo Finaxe môžu byť iba aktívni klienti. Ako sa stať aktívnym klientom vo Finax, s dopracovať sa k celej rade výhod, ako aj k možnosti poistenia zo štyroch variantov? V mobilnej aplikácii alebo na internetovej stránke spoločnosti potrebujete uzavrieť zmluvu. Potom si môžete otvoriť si účet so začiatočným vkladom, kde sú uvedené údaje o vás a ďalšie potrebné informácie.

*Obchodovanie je vždy spojené s rizikom a vaša investícia môže viesť k strate.

Pre koho je vhodné životné poistenie?

Myslite na to, že výhodou číslo jeden je nízka cena poistenia od Finaxu. Nízke poistné v mladom veku poistenej osoby dáva príležitosť využitia financií aj iným spôsobom. Napríklad investovaním do nehnuteľností, cestovania a podobne.

V mladom veku je pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti nízka. S pribúdajúcim vekom pri zvyšujúcej sa čiastke poistného je možné výšku poistného krytia znížiť a to v prípade, ak disponujete majetkom, ktorý nahradí potrebu poistenia.

Z uvedeného vyplýva, že životné poistenie je vhodnou voľbou predovšetkým pre mladých ľudí so stálym príjmom, ktorí nedisponujú majetkom. V prípade výskytu rizikovej udalosti by boli odkázaní na pomoc zvonku a nevyhli by sa radikálnym zmenám v ich súkromnom živote a pracovnej sfére. Životné poistenie ponúka potrebné a nevyhnutné finančné krytie.

Mohlo by vás zaujímať: Finax recenzia a skúsenosti

4 základné balíčky životného poistenia vo Finaxe

Poistenie smrti

Maximálna poistná suma dosahuje výšku 100 000 Eur. Poistenie smrti sa vzťahuje na akúkoľvek príčinu úmrtia. V prípade smrti predstavuje majetok, ktorý môžete zanechať rodine isté zabezpečenie. Vytvorenie majetku si vyžaduje značný čas, počas ktorého je vhodné zaistiť sa pred možnými rizikami a vykryť ich vhodným poistením.

Poistenie invalidity

Pri poistení invalidity, tak ako aj v predchádzajúcom prípade, je maximálna výška poistnej sumy 100 000 Eur. Invalidita znamená zníženie práceschopnosti a označuje tento stav za dlhodobý. Pri čiastočnej invalidite, ktorá predstavuje zníženie schopnosti vykonávať pracovnú činnosť o 40 % až 70 %, dochádza k zníženiu poistnej sumy o 50 %.

To znamená, že poisťovňa vyplatí poistenej osobe 50 % z poistnej sumy. O plnej invalidite hovoríme pri znížení schopnosti vykonávania práce o viac ako 70 %, kedy je vyplácaná plná poistná suma.

Poistenie kritických chorôb

Poistenie trvalých následkov úrazu

Na tieto dve životné poistenia sa vzťahujú rovnaké podmienky. Najbežnejšia výška poistných súm pri týchto typoch poistení je 10 000 Eur a 20 000 Eur. Spravidla sa tieto hodnoty týkajú potrebných peňažných prostriedkov na zabezpečenie ošetrenia a liečenia zdravotného stavu. Mali by pokryť krátkodobé pozastavenie príjmov.

Pri poistení smrti a invalidity v poistnej sume nad 50 000 Eur, je poistná suma pre kritické choroby a trvalé následky úrazu 20 000 Eur.

Porovnanie ročných cien poistenia vo Finaxe a v bežnej poisťovni

Vek poistenej osobyPriemerná cena poistného podľa veku na 50 000 EurCena poistenia vo Finaxe podľa vzostupného veku
20 rokov266,23 Eur31,20 Eur
30 rokov331,74 Eur31,20 Eur
40 rokov447,24 Eur68,64 Eur
50 rokov623,70 Eur199,68 Eur
60 rokov1 041,70 Eur499,20 Eur
Pre porovnanie sme vychádzali z ročných cien poistenia, pričom poistné sa hradí štvrťročne.

Ak sa stanete poistenou osobou vo veku 30 rokov v bežnej poisťovni do veku 65 rokov, budete platiť 331,74 Eur počas celého obdobia. Vo Finaxe sa bude výška poistného s pribúdajúcim vekom zvyšovať, ale vo výsledku zaplatíte podstatne menej. Uvedené hodnoty v tabuľke je preto možné porovnať len pri vstúpení do poistenia v istom konkrétnom veku.

O ušetrenom poistnom vo Finaxe v porovnaní s bežnými poisťovňami vypovedá nasledujúca tabuľka.

Vstupný vek20 rokov30 rokov40 rokov50 rokov
Zaplatené poistné do veku 65 rokov v bežných poisťovniach11 980 Eur11 611 Eur11 181 Eur9 356 Eur
Celkové poistenie do veku 65 rokov života vo Finaxe2 181 Eur4 400 Eur5 733 Eur5 491 Eur
Príklad, o koľko je ponuka poistenia cez spoločnosť Finax výhodnejšia.

Životné poistenie od Finaxu zhrnutie

Ak patríte k tým, ktorí neodkladne myslia na svoju budúcnosť. Hmotné zabezpečenie a s tým súvisiacu istotu a stabilitu v živote, určite oceníte možnosť životného poistenia. Finančné produkty od Finaxu by vás mali uistiť vo vašich správnych krokoch k finančnej zodpovednosti. Spoločnosť Finax ponúka typy životných poistení, ktoré vás chránia pred závažným životným rizikom. Nenechajte váš osud náhode, chopte sa kormidla svojho života. Majte ho pevne pod kontrolou.

Mohlo by vás zaujímať: Najčastejšie kladené otázky investorov predtým, ako začnú investovať do Finaxu

Ohodnoťte článok

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Hodnotení: 0

Ešte žiadne hodnotenie!

Author

  • Marek Kalina

    Marek sa venuje investovaniu, podnikaniu a spoznávaniu sveta. Svoje zručnosti a vedomosti zdokonaľoval počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. Marek má cit pre investičné príležitosti, aktívne investuje od svojich univerzitných čias a pri investovaní uplatňuje dlhodobý prístup, pričom sa zvyčajne zaväzuje k päťročnému alebo dlhšiemu investičnému horizontu. Jeho rozmanité investičné portfólio zahŕňa akcie, kryptomeny, nehnuteľnosti a online stránky, čo odráža jeho záväzok k diverzifikácii a riadeniu rizík.

Zdielaj to: