Cenné papiere

Čo si predstavíte pod pojmom „cenné papiere“? Skúste sa túto otázku opýtať detí. Budú vám tvrdiť, že cenné papiere sú zlaté alebo strieborné papiere. Keď sa ich však spýtate, akú majú funkciu, budú chvíľu váhať. Ako je to s vami? V prípade, že neviete čo máte hľadať pod pojmom cenné papiere, tento článok je práve pre vás.

Čo sa dozviete:

  1. Čo sú to cenné papiere
  2. História cenných papierov
  3. Kategórie cenných papierov
  4. Druhy cenných papierov

Čo sú to cenné papiere

Cenné papiere patria medzi finančné inštrumenty. Sú to špeciálne listiny alebo aj pohľadávky vlastníka cenného papiera naproti tomu, kto cenný papier vydal.

Jednoduchšie povedané, sú to listiny, ktoré predstavujú majetkové právo toho, kto ju vlastní, voči tomu, kto ju emitoval. Toto majetkové právo a jeho vznik, trvanie, výkon, prevod či zánik je viazané výlučne na tento cenný papier.

Cenné papiere sa zvyčajne vzťahujú na akékoľvek finančné aktívum, s ktorým sa dá obchodovať.

História cenných papierov

Ešte pred elektronickou dobou bolo každé investovanie zdokladované certifikátom alebo poznámkou. Tieto slúžili ako dokumentácie tejto investície a hovorila o jej podmienkach. Takéto certifikáty dostali pomenovanie cenné papiere.

Už v starovekom Grécku môžeme vidieť požičiavanie peňazí, či vymieňanie dlhov. S týmito sa začalo obchodovať nielen súkromne, ale aj celoštátne.

Neskôr, v 13. storočí začali taliansky obchodníci obchodovať s dlhmi iných vlád. Taliani teda pôsobili ako sprostredkovatelia medzi kupujúcimi a predávajúcimi v rámci uzatvárania obchodov či znižovania cien. V 16. storočí vznikla prvá oficiálna burza cenných papierov, ktorá sa udiala v Antverpách.

Ako je zrejmé, začiatky obchodovania s cennými papiermi boli v znamení zmeniek a štátnych dlhopisov. Ostatné formy cenných papierov prišli až neskôr.

Je však zjavné, že obchodovanie s cennými papiermi nie je novodobý výmysel. História ich vzniku nás ťahá až do 13. storočia a preto môžeme túto stáročiami odskúšanú formu obchodovania považovať za efektívnu.

Kategórie cenných papierov

Pri tejto téme si musíme vždy ujasniť, z akej strany sa na delenie cenných papierov môžeme pozerať. Cenné papiere môžeme kategorizovať z týchto rôznych hľadísk:

Kategória cenných papierovTyp cenných papierov
Podľa podobyListinná (fyzicky vytlačená, neobchodovateľná), zaknihovaná (evidovaná v evidencii cenných papierov, obchodovateľná)
Podľa ekonomickej funkcieŠeky, zmenky, akcie a pod.
Podľa práv a povinnostíZákladné a zvýhodnené
Podľa obehuObchodovateľné, neobchodovateľné alebo s obmedzenou obchodovateľnosťou
Podľa druhu práva na majetokMajetkové (akcie), úverové (zmenky), vecné (hypotekárne záložné listy), dispozičné (nákladný list).
Podľa spôsobu emisieHromadné a individuálne
Podľa spôsobu zaisteniaBez záruky a so zárukou
Podľa toho, kto CP vydalŠtátne, verejno-právne a súkromné
Podľa formyCP na doručiteľa, CP na meno a CP na rad.

Mohlo by vás zaujímať: Daň z akcií, ETF a cenných papierov. Ako sa vyhnúť jej plateniu?

Druhy cenných papierov

AkcieAkcia majiteľovi poskytuje právo podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti.
DlhopisyListina, v ktorej sa dlžník  zaväzuje zaplatiť istú čiastku.
Pokladničné poukážkyListina, ktorá potvrdzuje právo majiteľa požadovať výplatu peňažných prostriedkov vo výške menovitej hodnoty tejto poukážky.
Podielové listyCenný papier, ktoré oprávňuje majiteľa na zodpovedajúci podiel na majetku.
Cestovné šekyŠpecifická forma bezhotovostného styku, ktorá majiteľa oprávňuje využiť jeho hodnotu na cestovanie a náklady s ním spojené.
ŠekyForma bezhotovostného styku.
KupónyPoukážka na výnos.
ZmenkyCenný papier, ktorého podstatou je záväzok niektorých osôb zaplatiť majiteľovi zmenky určenú sumu.
Vkladové listyCenné papiere nízkej hodnoty emitované bankami alebo sporiteľňami.
Vkladné knižkyListiny, ktoré potvrdzujú peňažné vklady.

Ohodnoťte článok

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Hodnotení: 1

Ešte žiadne hodnotenie!

Author

  • Marek Kalina

    Marek sa venuje investovaniu, podnikaniu a spoznávaniu sveta. Svoje zručnosti a vedomosti zdokonaľoval počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. Marek má cit pre investičné príležitosti, aktívne investuje od svojich univerzitných čias a pri investovaní uplatňuje dlhodobý prístup, pričom sa zvyčajne zaväzuje k päťročnému alebo dlhšiemu investičnému horizontu. Jeho rozmanité investičné portfólio zahŕňa akcie, kryptomeny, nehnuteľnosti a online stránky, čo odráža jeho záväzok k diverzifikácii a riadeniu rizík.

Zdielaj to: