Cestovné poistenie porovnanie

Cestovným poistením chránite seba a svojich blízkych pred nepredpokladanými úrazmi a inými možnými zdravotnými komplikáciami v zahraničí. Cestovné poistenie vám zabezpečí úhradu liečebných nákladov. A to v prípade, ak počas cesty v zahraničí budete nútení vyhľadať lekársku pomoc, či už z dôvodu ambulantného vyšetrenia alebo hospitalizácie.

Cestovné poistenie

Vďaka nespočetným možnostiam cestovania sa zvyšuje aj záujem o cestovné poistenie, ktoré vás chráni v prípade výskytu nežiadaných okolností počas vašej cesty. Cestovné poistenie predstavuje istotu, že v prípade ochorenia, úrazu, straty batožiny alebo zapríčinenia škody tretím osobám, budete za hranicami našej krajiny v bezpečí.

Cestovať do zahraničia bez cestovného poistenia predstavuje istý riskantný krok. Z týchto dôvodov patrí cestovné poistenie k najvyužívanejšiemu poisteniu na Slovensku.

Postup pri výbere cestovného poistenia

Cestovné poistenie online si zabezpečíte elektronickou formou bez nutnosti fyzickej návštevy pobočky poisťovne. Prostredníctvom internetu si môžete porovnať jednotlivé cestovné poistenia. 

 1. Vyberiete si poisťovňu, ktorá vám vyhovuje.
 2. Kliknete na tlačidlo – Chcem sa poistiť. Následne sa dostanete na stránku poisťovne.
 3. Vyplňte formulár, na základe ktorého vám príde odpoveď, alebo vás bude kontaktovať pracovník poisťovne.

Druhy cestovného poistenia

Podľa dĺžky trvania rozlišujeme dlhodobé celoročné cestovné poistenie a krátkodobé cestovné poistenie, ktoré sa uzatvára na počet dní, ktorý sa vzťahuje na pobyt v zahraničí. K cestovnému poisteniu patria aj jednotlivé pripoistenia ako:

 • pripoistenie úrazu

Predstavuje finančnú náhradu za zranenia a úrazy počas pobytu v zahraničí. 

 • pripoistenie všeobecnej zodpovednosti

Predstavuje ochranu pred vami spôsobenou ujmou tretej osobe, spoločnosti alebo inštitúcii. 

 • pripoistenie storna zájazdu, leteniek a ubytovania

Vhodná možnosť predovšetkým pre rodiny s deťmi, ktoré by z patričných dôvodov museli na poslednú chvíľu zrušiť zájazd, ubytovanie alebo letenky.

 • pripoistenie batožiny

Vhodné pri preprave hodnotnejších predmetov v batožine.

 • pripoistenie športu

Využíva sa pri plánovaní športových aktivít počas dovolenky, ako napríklad zoskok padákom, potápanie či iný adrenalínový šport. Niektoré poisťovne poskytujú tento typ pripoistenia automaticky.

Cestovné poistenie porovnanie

Nasledujúca tabuľka poskytuje porovnanie cestovného poistenia na základe stanovených kritérií vo vybraných spoločnostiach.

KritériumAllianz cestovné poistenieAXA cestovné poistenieUnion cestovné poistenieEurópska cestovné poistenieKooperativa cestovné poistenie
Poistenie liečebných nákladov v neobmedzenej výške

áno


áno


áno


áno


áno
Nepretržitá asistenčná službaánoánoánoánoáno
Poistenie pre seniorov nad 70 rokov
áno

áno

áno

áno

áno
Rodinné zľavyánonienieánonie

Cestujete na dovolenku autom? Uistite sa, že máte to najlepšie povinné zmluvné poistenie.

Ako si vybrať cestovné poistenie

Výberu vhodného cestovného poistenia predchádza určité zisťovanie a porovnávanie údajov o danom cestovnom poistení. Online porovnanie cestovného poistenia vám poskytne požadované informácie. Na čo sa potrebujete upriamiť?

 1. Získanie potrebných informácií o danom cestovnom poistení.
 2. Výška poistnej sumy, ktorá by mala pokryť potenciálne škody.
 3. Kontrola výhodpodmienok plnenia pri rôznych balíčkoch poistenia.
 4. Oboznámenie sa s postupom pri nahlásení škody.

Výška cestovného poistenia je ovplyvnená viacerými faktormi. Odvíja sa predovšetkým od toho, na aké dlhé obdobie sa cestovné poistenie vzťahuje. Celkovú výšku cestovného poistenia ovplyvňuje aj výber poisťovne.

Každá poisťovňa sa vyznačuje vlastnými podmienkami, výhodami, ponúkanými bonusmi a zľavami. K zostávajúcim faktorom, ktoré vplývajú na výšku poistného patrí vek, počet poistených, výber krajiny či prípadné pripoistenia.

Cestovné poistenie porovnanie cien

Tabuľka zobrazuje výšku jednorazového a celoročného poistenia pre vybrané typy poistení. Jednorazové poistenie sa vzťahuje k 10-dňovej dovolenke do zahraničia pre osobu vo veku 40 rokov. Celoročné poistenie sa vzťahuje na viac ciest do zahraničia počas roka.

Krátkodobé cestovné poistenie porovnanieceloročné cestovné poistenie porovnanie:

Cestovné poistenieTyp poisteniaLimitPoistné krytieJednorazové poistenieCeloročné poistenie
Allianz CPLiečebné nákladyneobmedzený limitliečebné náklady, COVID-19, šport
12,07 EUR

97,85 EUR

AXA cestovné poistenie

Reference

100 000 EUR
liečebné náklady, COVID-19, zásah horskej služby, šport
8,80 EUR

37,99 EUR

Union cestovné poistenie
Individuálne cestovné poistenie/KLASIK
neobmedzený limit
liečebné náklady, šport/ liečebné náklady, zásah horskej služby
10 EUR

21 EUR

Európska cestovné poistenie

Poistenie liečebných nákladov PLUS/ročné


300 000 EUR
liečebné náklady, COVID-19, zásah horskej služby, šport, chronické ochorenia

12,14 EUR


23,10 EUR


Generali


Klasik


200 000 EUR
liečebné náklady, COVID-19, zásah horskej služby, šport, chronické ochorenia

9,53 EUR


18 EUR

Mohlo by vás zaujímať

Na čo slúži životné poistenie?

Ohodnoťte článok

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Hodnotení: 1

Ešte žiadne hodnotenie!

Author

 • Marek Kalina

  Marek sa venuje investovaniu, podnikaniu a spoznávaniu sveta. Svoje zručnosti a vedomosti zdokonaľoval počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. Marek má cit pre investičné príležitosti, aktívne investuje od svojich univerzitných čias a pri investovaní uplatňuje dlhodobý prístup, pričom sa zvyčajne zaväzuje k päťročnému alebo dlhšiemu investičnému horizontu. Jeho rozmanité investičné portfólio zahŕňa akcie, kryptomeny, nehnuteľnosti a online stránky, čo odráža jeho záväzok k diverzifikácii a riadeniu rizík.

Zdielaj to: