Najlepšie povinné zmluvné poistenie

V prípade, že zvažujete kúpu motorového vozidla, alebo takúto kúpu už máte za sebou, určite ste hľadali najlepšie povinné zmluvné poistenie (PZP) vozidla. V našom článku nájdete všetky informácie, ktoré o PZP potrebujete vedieť: 

 1. Kalkulačka PZP
 2. Čo je povinné zmluvné poistenie?
 3. Na čo si treba dávať pozor pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia
 4. Čo v Povinnom zmluvnom poistení netreba zabudnúť poistiť
 5. Poisťovne na Slovensku, ktoré poskytujú Povinné zmluvné poistenie
 6. Ako uzatvoriť Povinné zmluvné poistenie
 7. Zmeny a aktuality týkajúce sa Povinného zmluvného poistenia v roku 2020
 8. Skúsenosti klientov s PZP

Kalkulačka PZP

Tu je kalkulačka PZP od Finvie, kde si môžete ľahko a jednoducho porovnať všetky poisťovne a uzatvoriť poistenie PZP online:

Čo je povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie týkajúce sa osobných motorových vozidiel. Ide o poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá je spôsobená prevádzkou akéhokoľvek motorového vozidla. Každý motorista je totiž sám zodpovedný za všetky škody, ktoré vzniknú pri používaní motorového vozidla.

Povinné zmluvné poistenie ukladá štát ako povinnosť každému majiteľovi motorového vozidla. Zdá sa vám to ako zbytočná záťaž? Nedajte sa oklamať. PZP chráni prípadné obete nehôd spôsobených na cestách. PZP totiž v prípade nehody nahrádza škodu poškodenému.

Vodič, ktorý uzatvára PZP dostáva potvrdenie o PZP, ktorým sa musí vedieť preukázať pri každej cestnej kontrole Policajného zboru alebo inej oprávnenej osoby. Toto potvrdenie – Doklad o uzatvorení PZP (alebo jednoduchšie „Zelená karta“) – je dokladom o uzatvorení PZP s poisťovňou.  

Povinnosť uzatvoriť PZP sa vzťahuje naDržiteľa vozidla (evidovaný v OEV), nájomcu leasingových vozidiel, vlastníka alebo prevádzkovateľa (nemusí byť evidovaný v OEV), vodiča (cudzinca).
Územný rozsah poistenia zodpovednosti PZPÚzemie Slovenskej republiky a Európskej únie (+ všetky ostatné štáty s uzatvorenou dohodou o PZP so Slovenskou republikou).
Zákonné poistné krytie PZP2,5 mil € pri spôsobení škody na zdraví alebo živote; 0,7 mil € pri spôsobení škody na veciach.
Vznik povinnosti uzavretia poistnej zmluvy PZPnajneskôr v ten deň, kedy je motorové vozidlo prvýkrát použité
Sankcie vyplývajúce z NEUZAVRETIA PZPpokuta vo výške od pokuta vo výške od 16,60 € až do 3320 €, plná náhrada škody v prípade zavinenia akejkoľvek škody poškodenému. 
Základné informácie o PZP

Na čo si treba dávať pozor pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia

Aj napriek tomu, že povinné zmluvné poistenie je ošetrené zákonom, každá poisťovňa má iný prístup a iné ceny. Najnižšia cena PZP automaticky nezaručuje, že uzatvárate najvýhodnejšie poistenie. Zo zákona vyplýva, že poistná zmluva musí obsahovať tieto náležitosti:

 • poistná doba,
 • výška krytia, na ktoré sa poistenie dojednáva
 • výška poistného (a jeho splatnosťou a či je to jednorazové alebo bežné poistenie),
 • práva a povinnosti poisteného ako aj práva a povinnosti poisťovne.

Pri týchto jednoduchých náležitostiach si musíte dávať pozor na to, či je poistenie uzatvárané:

 • na vami požadovanú poistnú dobu (a to pri jednorazovom aj bežnom poistení),
 • vo výške krytia ktoré je pre vaše motorové vozidlo relevantné,
 • s výškou poistného, ktorú ste schopný a ochotný platiť (jednorazovo alebo na splátky),
 • so splniteľnými a relevantnými právami a povinnosťami poisteného a poisťovne.

Okrem týchto vecí si musíte dávať veľký pozor na vyhlásenia, ktoré pri uzatváraní PZP môžete podpisovať. V niektorých prípadoch môžete dokonca podpísať Vyhlásenie o prevzatí všetkých výdavkov pri vzniku poistnej udalosti – čo je v prípade PZP kontraproduktívne.

Čo v Povinnom zmluvnom poistení netreba zabudnúť poistiť

Ako sme spomenuli vyššie, PZP nariaďuje štát. Automaticky teda dostávate povinné zákonom stanovené krytie. No poisťovne ponúkajú aj tzv. doplnkové krytia, ktoré sa vám môžu zísť. Sú to krytia, ktoré si väčšinou môžete k svojej PZP doobjednať z a príplatok. Ide najmä o:

 • asistenčné služby (telefonické poradenstvo 24/7),
 • úrazové poistenie vozidiel (ide o úrazové poistenie osôb, ktoré sú prepravované poisteným motorovým vozidlom),
 • pripoistenie živelných udalostí,
 • pripoistenie čelného skla.

Poisťovne na Slovensku, ktoré poskytujú Povinné zmluvné poistenie

Ponúkame vám zoznam 10 poisťovní, ktoré na Slovensku ponúkajú možnosť PZP. Každá z nich sa líši v ponúkaných službách a samozrejme cenách. V prípade, že chcete ceny týchto poisťovní porovnať, využite našu PZP kalkulačku od Finvie:

Poisťovne ponúkajúce PZPOrientačná cena za ročnú PZP pri menších autách
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.PZP od 126 € s limitom krytia 5,24 mil €
AXA poisťovňa, a. s.PZP od 175 € s limitom krytia 5 mil €
Union poisťovňa, a. s.PZP od 109 € s limitom krytia 5,3 mil €
ČSOB poisťovňa, a.s.PZP od 151 € s limitom krytia 6,07 mil €
GENERALI poisťovňa, a.s.PZP od 137 € s limitom krytia 5 mil €
Komunálna poisťovňa, a.s.PZP od 121 € s limitom krytia 5,24 mil €
Wüstenrot poisťovňa, a.s.PZP od 106 € s limitom krytia 5,24 mil €
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.PZP od 89 € s limitom krytia 5,24 mil €
UNIQA poisťovňa, a.s.PZP od 175 € s limitom krytia 5 mil €
Groupama poisťovňa, a.s.PZP od 107 € s limitom krytia 5,24 mil €

Ako uzatvoriť Povinné zmluvné poistenie

V prípade, že potrebujete prvotne uzatvoriť PZP, alebo by ste chceli zmeniť poisťovňu, môžete to urobiť:

 • priamo cez vami zvolenú poisťovňu,
 • online,
 • cez finančného sprostredkovateľa.

Ak chcete uzatvoriť PZP jednoducho a sami, využite online možnosť. Jednoducho zadáte svoju ŠPZ do online kalkulačky od Finvie. Recenziu na Finviu sme pre Vás už priniesli v tomto článku.

V takejto jednoduchej kalkulačke vyplníte údaje o Vašom vozidle, vo Finvii to vyzerá nasledovne.

povinne zmluvne poistenie auto
PZP kalkulačka finvia

A na záver si už len vyberiete poisťovňu s vami požadovanými krytím. Neskôr vyplníte dodatkové údaje a ostáva vám už len zaplatiť poistné. PZP je platná od momentu, kedy toto poistné zaplatíte.

najlepšie PZP

Zmeny a aktuality týkajúce sa Povinného zmluvného poistenia v roku 2021

V porovnaní s minulým rokom, PZP prechádza 2 veľkými zmenami. Prvou je, že od minulého roku 2019 bola zrušená tzv. „Biela karta“, ktorá potvrdzovala platnosť PZP. Ostala už len „Zelená karta“, ktorú sme spomínali vyššie. Jej názov „Zelená karta“ je práve kvôli jej farbe. Toto potvrdenie bolo natlačené na zelenom papieri.

Od 1. júla 2020 však prichádza zmena. Poisťovne si budú môcť vybrať, či tieto potvrdenia budú tlačiť v klasickej zelenej farbe, alebo pôjdu do čiernobieleho prevedenia. Každá krajina bude od 1. júla 2020 akceptovať obe verzie potvrdení o PZP – či v zelenej alebo čiernobielej farbe

Táto variabilita bude však funkčná len jeden rok. A to do 31. júna 2021. Po tomto dátume budú vydávané už len čiernobiele potvrdenia o PZP.

Máte záujem o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi? Prečítajte si o tom u nás!

Skúsenosti klientov s PZP

Skúsenosti klientov s PZP sú samozrejme rôzne. Väčšina sa však zhoduje na tom, že poisťovne od nich žiadajú príliš veľa papierov na zdokumentovanie poistnej udalosti. Niektorí sa zhodnú na tom, že riešenie poistnej udalosti trvá príliš dlhý čas. Preto je výhodné mať sprostredkovateľa, ktorý potrebné papierovačky vybaví za Vás ochotne a zadarmo. 

Okrem týchto na prvý pohľad negatívnych skúseností však iné negatívne skúsenosti nájdete len ojedinele. Klienti si väčšinou pochvaľujú veľmi kvalitný a rýchly zákaznícky servis a skvelú komunikáciu s poisťovňami.

Takisto čo sa týka preplatenia poistných udalostí, ak dodáte všetky požadované dokumenty a poisťovňa uzná nehodu za poistnú udalosť, peniaze máte na účte takmer okamžite. Skúsenosti klientov s Finviou sme priniesli tu.

Ohodnoťte článok

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Hodnotení: 1

Ešte žiadne hodnotenie!

Author

Zdielaj to: