Abenomika

« Back to Glossary Index

Abenomika je nový pojem, ktorý vznikol spojením slova ekonomika a priezviskom japonského premiéra Šinzó Abeho. Označuje ekonomické opatrenie. Toto opatrenie sa opiera o tri základné piliere: o expanznú menovú politiku to strany japonskej centrálnej banky, expanzívnu fiškálnu politiku fiškálnu politiku zameranú hlavne na obnovu a podporu regiónov zasiahnutých cunami  a o stratégiu hospodárskeho rastu zamarenú na podporu súkromných investícií.

« Back to Glossary Index