Akcie na meno

Akcie na meno sú viazané na konkrétneho akcionára. Práva spojené s týmito akciami má len ten, kto je zapísaný v zozoname akcionárov.