Analýza

Analýza je metóda, ktorá skúma problém podrobným rozborom informácii a faktov.