Balance

Balance (zostatok) – Hodnota prostriedkov na účte, bez započítania otvorených obchodov.