Bloomberg

« Back to Glossary Index

Bloomberg je americká spoločnosť založená v roku 1981. Firma poskytuje finančné služby, informácie o akciách, apod. Vlastní i spravodajskú televíznu spoločnosť Bloomberg News.

« Back to Glossary Index