Bollingerové pásy

« Back to Glossary Index

Bollingerové pásy či krivky patria medzi najpoužívanejší indikátor technickej analýzy. Patrí medzi indikátory volatility. Sledujú rýchlosť zmien ceny v porovnaní s historickými hodnotami ceny. Indikátor sa zakreslí tak, že sa vypočíta horná a spodná hranica normálneho rozpätia ceny podkladového aktíva. Indikátor sa potom interpretuje tak, že keď cena dosiahne hornú Bollingerovú krivku, vzniká predajný signál, a naopak, nákupný signál vzniká, keď sa cena dotkne spodnej krivky.

« Back to Glossary Index