Dax index

« Back to Glossary Index

Dax index – dax ako taký bol frankfurtskou burzou cenných papierov vytvorený v roku 1988. Jeho súčasťou je 30 spoločností s najväčším obratom (blue chips). To znamená, že má približne 75% základného kapitálu domácich akciových spoločností, ktoré sú súčasťou burzy. Zároveň reprezentuje približne 85% obratov na burze, ktoré sú uskutočnené v nemeckých podielových papieroch. Hodnoty dax indexu sú zaznamenané v prime standard. Burzový obrat, trhová kapitalizácia (na základe freefloat) a reprezentatívnosť odvetvia sú hlavnými kritériami pri posudzovaní akcií v indexe. Nemecká burza vypočítava dax ako kurzový a performance index z xetra kurzov. Index je aktualizovaný každých 15 sekúnd a jeho výpočet je pravidelne kontrolovaný nezávislou skúškou. Nemecká burza zároveň raz ročne rozhoduje o zmene indexovej zostavy.

« Back to Glossary Index