Day order

Day order – je objednávka, ktorej doba trvania je jeden deň. Objednávka môže byť nákupná alebo predajná. Ak táto objednávka nie je zrealizovaná, zaniká.

Vložiť komentár