Defensive stock

« Back to Glossary Index

Defensive stock – sú tie typy akcií, ktoré v žiadnom prípade nereagujú veľkými cenovými výkyvmi na akúkoľvek zmenu ekonomických podmienok. Sú to napríklad akcie tých spoločností, ktoré predávajú základný tovar a potraviny, alebo poskytujú základné služby. Tieto akcie nereagujú ani veľkým poklesom, ani prudkým rastom. To z toho dôvodu, že dopyt po týchto tovaroch či službách zostáva stabilná.

« Back to Glossary Index