Defenzívne tituly (anticyklické tituly)

« Back to Glossary Index

Defenzívne tituly (anticyklické tituly) – je ďalší druh akcií. Sú to akcie, ktorých hodnota nie je veľmi ovplyvňovaná fázami ekonomického cyklu. V prípade, že hodnoty akcií klesajú, výrazne sa to neodráža na defenzívnych tituloch.

« Back to Glossary Index