Delisted

« Back to Glossary Index

Delisted – sú akcie spoločnosti, ktorá z rôznych dôvodov prestala byť súčasťou obchodovania na burze (buď bola prevzatá inou spoločnosťou, nespĺňala podmienky predpísané burzou alebo skrachovala).

« Back to Glossary Index