Delta („greeks“, hedge ratio)

Delta („greeks“, hedge ratio) – je písmenom gréckej abecedy, no vo finančnom sektore označuje indikátory, ktoré sú pre nás nástrojmi pri analýze citlivosti ceny derivátu (v rámci zmien parametrov ich podkladových aktív). Tieto indikátory sú využívané najmä pri analýzach cien opcií. Konkrétne indikátor delta označuje citlivosť ceny opcie v závislosti k cene podkladových aktív. Vo všeobecnosti platí, že sa tu stretávame s hodnotami od -1 do 1, pričom znamienko delty určuje aj smer ceny.

Zdielaj to: