Delta position

Delta position – súvisí so samotnou deltou a je to pomer ceny samotnej opcie v zmluve o termínovanom obchode.

Vložiť komentár