Denné obchodovanie (daytrading/intradenné obchodovanie)

« Back to Glossary Index

Denné obchodovanie (daytrading/intradenné obchodovanie) – ide o určitý spôsob obchodovania, kde sa všetky obchodné pozície otvárajú ale aj zatvárajú počas jedného dňa.

« Back to Glossary Index